Make your own free website on Tripod.com
 
         
     
 
     
 

Oh…! Kaawa-awang Buhay Ko Sa Iba

 
 

ALAS...! Among Men I Lead The Most Piteous Life

by: Jose de la Cruz


Oh…! Kaawa-awang buhay ko sa iba,
Mula at sapol ay gumigiliw na,
Nguni't magpangayon wakas ay di pa
Nagkamit ng tungkol pangalang ginhawa…!

Ano't ang ganti mong pambayad sa akin,
Ang ako'y umasa't, panasanasain,
At ilinagak mong sabing nahabilin
Sa langit ang awa saka ko na hintin!

Ang awa ng langit at awa mo naman
Nagkakaisa na kaya kung sa bagay?
Banta ko'y hindi rin; sa awa mong tunay,
Iba ang sa langit na mabibigay.

Ano ang ganti mo sa taglay kong hirap,
Sa langit na hintin ang nagiging habag?
Napalungi namang palad yaring palad,
Sa ibang suminta't gumiliw ng tapat

 
 
 
Para sa mga kumento at suhestiyon:
 
 
ipadala ang inyong sulat sa milestone @yahoo.com
 
 
ALL RIGHTS RESERVED 2005